Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Malvaviscus arboreus Cav. LC

Κοιμισμένος ιβίσκος
Malvaceae 1.253 937 Παρατηρήσεις
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus