Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Melhania velutina Forssk.

 
Malvaceae 41 21 Παρατηρήσεις
Melhania velutina
Melhania velutina
Melhania velutina
Melhania velutina