Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Melinis minutiflora P. Beauv.

 
Poaceae 13 2 Παρατηρήσεις
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora