Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Sida alba L.

 
Malvaceae 1 1 Observation
Sida alba

Sida linifolia Juss. ex Cav.

 
Malvaceae 49 7 Παρατηρήσεις
Sida linifolia
Sida linifolia
Sida linifolia
Sida linifolia

Sida schimperiana Hochst. ex A. Rich.

 
Malvaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Sida schimperiana
Sida schimperiana
Sida schimperiana
Sida schimperiana

Sida tenuicarpa Vollesen

 
Malvaceae 37 15 Παρατηρήσεις
Sida tenuicarpa
Sida tenuicarpa
Sida tenuicarpa
Sida tenuicarpa