Τροπική Αφρική Φυτά της τροπικής Αφρικής Εξερεύνηση

Utricularia foliosa L. LC

 
Lentibulariaceae 25 22 Παρατηρήσεις
Utricularia foliosa
Utricularia foliosa
Utricularia foliosa
Utricularia foliosa

Utricularia gibba L. LC

 
Lentibulariaceae 44 38 Παρατηρήσεις
Utricularia gibba
Utricularia gibba
Utricularia gibba
Utricularia gibba

Utricularia intermedia Hayne LC

 
Lentibulariaceae 65 50 Παρατηρήσεις
Utricularia intermedia
Utricularia intermedia
Utricularia intermedia
Utricularia intermedia

Utricularia juncea Vahl LC

 
Lentibulariaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Utricularia juncea
Utricularia juncea
Utricularia juncea
Utricularia juncea

Utricularia stellaris L. f.

 
Lentibulariaceae 13 3 Παρατηρήσεις
Utricularia stellaris
Utricularia stellaris
Utricularia stellaris
Utricularia stellaris

Utricularia subulata L. LC

 
Lentibulariaceae 28 27 Παρατηρήσεις
Utricularia subulata
Utricularia subulata
Utricularia subulata
Utricularia subulata