Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Acalypha

Acalypha

2.155 1.588 Παρατηρήσεις
species_plural 7
Actinostemon

Actinostemon

2 1 Παρατήρηση
species_plural 1
Aleurites

Aleurites

185 96 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Astraea

Astraea

35 18 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Caperonia

Caperonia

3 2 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Cnidoscolus

Cnidoscolus

121 76 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Codiaeum

Codiaeum

5.784 5.251 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Croton

Croton

160 65 Παρατηρήσεις
species_plural 3
Dalechampia

Dalechampia

36 9 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Euphorbia

Euphorbia

17.997 15.074 Παρατηρήσεις
species_plural 20
Gymnanthes

Gymnanthes

7 5 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Hevea

Hevea

127 60 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Hippomane

Hippomane

105 53 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Hura

Hura

245 110 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Jatropha

Jatropha

3.056 2.290 Παρατηρήσεις
species_plural 5
Manihot

Manihot

657 505 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Mercurialis

Mercurialis

4.102 3.200 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Microstachys

Microstachys

12 6 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Omphalea

Omphalea

31 4 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Ricinus

Ricinus

6.553 5.301 Παρατηρήσεις
species_plural 1
Sapium

Sapium

53 23 Παρατηρήσεις
species_plural 1