Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Acalypha aristata Kunth

 
Euphorbiaceae 71 45 Παρατηρήσεις
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata
Acalypha aristata

Acalypha hispida Burm.f.

 
Euphorbiaceae 569 393 Παρατηρήσεις
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida
Acalypha hispida

Acalypha indica L.

 
Euphorbiaceae 176 141 Παρατηρήσεις
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica
Acalypha indica

Acalypha wilkesiana Müll.Arg.

 
Euphorbiaceae 1.027 718 Παρατηρήσεις
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana
Acalypha wilkesiana

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 163 83 Παρατηρήσεις
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Astraea lobata (L.) Klotzsch

 
Euphorbiaceae 31 14 Παρατηρήσεις
Astraea lobata
Astraea lobata
Astraea lobata
Astraea lobata

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A.Juss. LC

 
Euphorbiaceae 5.005 4.525 Παρατηρήσεις
Codiaeum variegatum
Codiaeum variegatum
Codiaeum variegatum
Codiaeum variegatum

Croton flavens L. LC

 
Euphorbiaceae 72 33 Παρατηρήσεις
Croton flavens
Croton flavens
Croton flavens
Croton flavens

Croton hirtus L'Hér.

 
Euphorbiaceae 44 13 Παρατηρήσεις
Croton hirtus
Croton hirtus
Croton hirtus
Croton hirtus

Croton tiglium L. LC

 
Euphorbiaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Croton tiglium
Croton tiglium
Croton tiglium
Croton tiglium

Dalechampia scandens L. LC

 
Euphorbiaceae 36 9 Παρατηρήσεις
Dalechampia scandens
Dalechampia scandens
Dalechampia scandens
Dalechampia scandens

Euphorbia articulata Aubl.

 
Euphorbiaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Euphorbia articulata
Euphorbia articulata
Euphorbia articulata

Euphorbia cotinifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 383 314 Παρατηρήσεις
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia

Euphorbia cyathophora Murray

 
Euphorbiaceae 191 151 Παρατηρήσεις
Euphorbia cyathophora
Euphorbia cyathophora
Euphorbia cyathophora
Euphorbia cyathophora

Euphorbia graminea Jacq.

 
Euphorbiaceae 48 34 Παρατηρήσεις
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea
Euphorbia graminea

Euphorbia heterophylla L.

 
Euphorbiaceae 336 243 Παρατηρήσεις
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla
Euphorbia heterophylla

Euphorbia hirta L.

 
Euphorbiaceae 492 387 Παρατηρήσεις
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta
Euphorbia hirta

Euphorbia hypericifolia L.

 
Euphorbiaceae 730 568 Παρατηρήσεις
Euphorbia hypericifolia
Euphorbia hypericifolia
Euphorbia hypericifolia
Euphorbia hypericifolia

Euphorbia hyssopifolia L.

 
Euphorbiaceae 27 12 Παρατηρήσεις
Euphorbia hyssopifolia
Euphorbia hyssopifolia
Euphorbia hyssopifolia
Euphorbia hyssopifolia

Euphorbia lactea Haw.

 
Euphorbiaceae 1.028 897 Παρατηρήσεις
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea

Euphorbia leucocephala Lotsy

 
Euphorbiaceae 173 139 Παρατηρήσεις
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala

Euphorbia lophogona Lam. VU

 
Euphorbiaceae 129 106 Παρατηρήσεις
Euphorbia lophogona
Euphorbia lophogona
Euphorbia lophogona
Euphorbia lophogona

Euphorbia milii Des Moul. LC

Αγκάθι του Χριστού
Euphorbiaceae 4.526 3.987 Παρατηρήσεις
Euphorbia milii
Euphorbia milii
Euphorbia milii
Euphorbia milii

Euphorbia neriifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 124 79 Παρατηρήσεις
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia

Euphorbia prostrata Aiton

 
Euphorbiaceae 842 616 Παρατηρήσεις
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata
Euphorbia prostrata

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch LC

Αλεξανδρινό
Euphorbiaceae 4.091 3.470 Παρατηρήσεις
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima

Euphorbia serpens Kunth

 
Euphorbiaceae 218 140 Παρατηρήσεις
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens
Euphorbia serpens

Euphorbia thymifolia L.

 
Euphorbiaceae 20 8 Παρατηρήσεις
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia
Euphorbia thymifolia

Euphorbia tirucalli L. LC

 
Euphorbiaceae 1.238 1.044 Παρατηρήσεις
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Euphorbia tithymaloides L. LC

 
Euphorbiaceae 1.030 883 Παρατηρήσεις
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides

Gymnanthes lucida Sw. LC

 
Euphorbiaceae 7 5 Παρατηρήσεις
Gymnanthes lucida
Gymnanthes lucida
Gymnanthes lucida
Gymnanthes lucida

Hippomane mancinella L. LC

 
Euphorbiaceae 98 49 Παρατηρήσεις
Hippomane mancinella
Hippomane mancinella
Hippomane mancinella
Hippomane mancinella

Hura crepitans L.

 
Euphorbiaceae 222 95 Παρατηρήσεις
Hura crepitans
Hura crepitans
Hura crepitans
Hura crepitans

Jatropha curcas L. LC

 
Euphorbiaceae 287 204 Παρατηρήσεις
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas
Jatropha curcas

Jatropha gossypiifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 440 320 Παρατηρήσεις
Jatropha gossypiifolia
Jatropha gossypiifolia
Jatropha gossypiifolia
Jatropha gossypiifolia

Jatropha integerrima Jacq.

 
Euphorbiaceae 853 651 Παρατηρήσεις
Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
Jatropha integerrima
Jatropha integerrima

Jatropha multifida L.

 
Euphorbiaceae 437 331 Παρατηρήσεις
Jatropha multifida
Jatropha multifida
Jatropha multifida
Jatropha multifida

Jatropha podagrica Hook.

 
Euphorbiaceae 624 461 Παρατηρήσεις
Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
Jatropha podagrica
Jatropha podagrica

Manihot esculenta Crantz

Κασάβα
Euphorbiaceae 553 448 Παρατηρήσεις
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta
Manihot esculenta

Mercurialis annua L.

 
Euphorbiaceae 3.505 2.760 Παρατηρήσεις
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua
Mercurialis annua

Omphalea diandra L.

 
Euphorbiaceae 31 4 Παρατηρήσεις
Omphalea diandra
Omphalea diandra
Omphalea diandra
Omphalea diandra
Loading...