Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Achimenes grandiflora (Schiede) DC.

 
Gesneriaceae 25 23 Παρατηρήσεις
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora
Achimenes grandiflora

Achimenes longiflora DC.

 
Gesneriaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Besleria lutea L.

 
Gesneriaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Besleria lutea
Besleria lutea
Besleria lutea
Besleria lutea

Crantzia cristata (L.) Scop.

 
Gesneriaceae 46 27 Παρατηρήσεις
Crantzia cristata
Crantzia cristata
Crantzia cristata
Crantzia cristata

Episcia cupreata (Hook.) Hanst.

 
Gesneriaceae 1.042 979 Παρατηρήσεις
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata
Episcia cupreata

Gloxinia perennis (L.) Fritsch

 
Gesneriaceae 55 49 Παρατηρήσεις
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis
Gloxinia perennis

Kohleria hirsuta (Kunth) Regel

 
Gesneriaceae 13 8 Παρατηρήσεις
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta
Kohleria hirsuta

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern

 
Gesneriaceae 319 284 Παρατηρήσεις
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa
Sinningia speciosa