Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Lycopodiella cernua (L.) Pic.Serm.

 
Lycopodiaceae 63 35 Παρατηρήσεις
Lycopodiella cernua
Lycopodiella cernua
Lycopodiella cernua
Lycopodiella cernua