Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Clidemia hirta (L.) D.Don

 
Melastomataceae 312 131 Παρατηρήσεις
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta
Clidemia hirta

Clidemia umbrosa (Sw.) Cogn.

 
Melastomataceae 26 12 Παρατηρήσεις
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa
Clidemia umbrosa

Dissotis rotundifolia (Sm.) Triana

 
Melastomataceae 190 131 Παρατηρήσεις
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia
Dissotis rotundifolia

Medinilla magnifica Lindl.

 
Melastomataceae 815 659 Παρατηρήσεις
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica
Medinilla magnifica

Medinilla myriantha Merr.

 
Melastomataceae 7 3 Παρατηρήσεις
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha
Medinilla myriantha

Miconia laevigata (L.) D.Don

 
Melastomataceae 9 3 Παρατηρήσεις
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata
Miconia laevigata

Miconia prasina (Sw.) DC. LC

 
Melastomataceae 42 26 Παρατηρήσεις
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina
Miconia prasina

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

 
Melastomataceae 17 5 Παρατηρήσεις
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Nepsera aquatica
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata
Pterolepis glomerata

Tibouchina grandifolia Cogn.

 
Melastomataceae 12 5 Παρατηρήσεις
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia
Tibouchina grandifolia

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.

 
Melastomataceae 516 397 Παρατηρήσεις
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina granulosa
Tibouchina ornata
Tibouchina ornata
Tibouchina ornata
Tibouchina ornata

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.

 
Melastomataceae 2.336 1.883 Παρατηρήσεις
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana
Tibouchina urvilleana