Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Pandanus dubius Spreng. LC

 
Pandanaceae 11 11 Παρατηρήσεις
Pandanus dubius
Pandanus dubius
Pandanus dubius
Pandanus dubius
Pandanus sanderi
Pandanus sanderi
Pandanus sanderi
Pandanus sanderi

Pandanus utilis Bory

 
Pandanaceae 664 339 Παρατηρήσεις
Pandanus utilis
Pandanus utilis
Pandanus utilis
Pandanus utilis