Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum caudatum L.

 
Pteridaceae 7 4 Παρατηρήσεις
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum
Adiantum caudatum

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 232 160 Παρατηρήσεις
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 51 27 Παρατηρήσεις
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 20 8 Παρατηρήσεις
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 18 4 Παρατηρήσεις
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 17 5 Παρατηρήσεις
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C.Presl

 
Pteridaceae 90 67 Παρατηρήσεις
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 Παρατηρήσεις
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Doryopteris pedata
Doryopteris pedata

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 112 73 Παρατηρήσεις
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 9 5 Παρατηρήσεις
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 18 11 Παρατηρήσεις
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata