Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Bontia daphnoides L.

 
Scrophulariaceae 60 25 Παρατηρήσεις
Bontia daphnoides
Bontia daphnoides
Bontia daphnoides
Bontia daphnoides

Buddleja davidii Franch.

Βουδλέια
Scrophulariaceae 11.002 8.875 Παρατηρήσεις
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii
Buddleja davidii

Capraria biflora L.

 
Scrophulariaceae 66 38 Παρατηρήσεις
Capraria biflora
Capraria biflora
Capraria biflora
Capraria biflora

Verbascum thapsus L.

Φλόμος
Scrophulariaceae 12.708 10.284 Παρατηρήσεις
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus
Verbascum thapsus