Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

Αιχμέα
Bromeliaceae 1.182 1.051 Παρατηρήσεις
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 11 9 Παρατηρήσεις
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aechmea smithiorum Mez

 
Bromeliaceae 1 1 Παρατήρηση
Aechmea smithiorum