Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker

Αιχμέα
Bromeliaceae 1.555 1.374 Παρατηρήσεις
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata
Aechmea fasciata

Aechmea fulgens Brongn.

 
Bromeliaceae 23 16 Παρατηρήσεις
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens
Aechmea fulgens

Aechmea smithiorum Mez

 
Bromeliaceae 1 1 Παρατήρηση
Aechmea smithiorum