Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Ambrosia hispida Pursh

 
Asteraceae 5 5 Παρατηρήσεις
Ambrosia hispida
Ambrosia hispida
Ambrosia hispida
Ambrosia hispida

Ambrosia peruviana Willd.

 
Asteraceae 15 8 Παρατηρήσεις
Ambrosia peruviana
Ambrosia peruviana
Ambrosia peruviana
Ambrosia peruviana