Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 100 24 Παρατηρήσεις
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides