Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Nicotiana tabacum L.

Νικοτιανή ο ταμπάκος
Solanaceae 1.611 1.292 Παρατηρήσεις
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum