Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Pteris altissima Poir.

 
Thelypteridaceae 21 6 Παρατηρήσεις
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris cretica L.

 
Thelypteridaceae 541 448 Παρατηρήσεις
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica
Pteris cretica

Pteris multifida Poir.

 
Thelypteridaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida
Pteris multifida

Pteris quadriaurita Retz.

 
Thelypteridaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Pteris tripartita Sw.

 
Thelypteridaceae 29 17 Παρατηρήσεις
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita
Pteris tripartita

Pteris vittata L. LC

 
Thelypteridaceae 281 214 Παρατηρήσεις
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata
Pteris vittata