Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster

 
Poaceae 114 55 Παρατηρήσεις
Urochloa maxima
Urochloa maxima
Urochloa maxima
Urochloa maxima

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

 
Poaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Urochloa mutica
Urochloa mutica
Urochloa mutica
Urochloa mutica

Urochloa reptans (L.) Stapf

 
Poaceae 4 1 Παρατήρηση
Urochloa reptans
Urochloa reptans
Urochloa reptans
Urochloa reptans