Καραϊβική Φυτά της Γουαδελούπης Εξερεύνηση

Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster

 
Poaceae 81 37 Παρατηρήσεις
Urochloa maxima
Urochloa maxima
Urochloa maxima
Urochloa maxima

Urochloa mutica (Forssk.) T.Q.Nguyen

 
Poaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Urochloa mutica
Urochloa mutica
Urochloa mutica