Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Justicia americana (L.) Vahl LC

 
Acanthaceae 142 123 Παρατηρήσεις
Justicia americana
Justicia americana
Justicia americana
Justicia americana