Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 17 13 Παρατηρήσεις
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma subcordatum Raf. LC

 
Alismataceae 22 22 Παρατηρήσεις
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum

Alisma triviale Pursh LC

 
Alismataceae 28 27 Παρατηρήσεις
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. NT

 
Alismataceae 301 171 Παρατηρήσεις
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides
Baldellia ranunculoides

Sagittaria graminea Michx. LC

 
Alismataceae 44 40 Παρατηρήσεις
Sagittaria graminea
Sagittaria graminea
Sagittaria graminea
Sagittaria graminea

Sagittaria latifolia Willd. LC

 
Alismataceae 405 329 Παρατηρήσεις
Sagittaria latifolia
Sagittaria latifolia
Sagittaria latifolia
Sagittaria latifolia

Sagittaria rigida Pursh LC

 
Alismataceae 6 5 Παρατηρήσεις
Sagittaria rigida
Sagittaria rigida
Sagittaria rigida
Sagittaria rigida