Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae 1.676 1.210 Παρατηρήσεις
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia macrophylla Lam.

 
Aristolochiaceae 338 271 Παρατηρήσεις
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla
Aristolochia macrophylla

Asarum canadense L.

 
Aristolochiaceae 439 423 Παρατηρήσεις
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense
Asarum canadense

Asarum caudatum Lindl.

 
Aristolochiaceae 126 123 Παρατηρήσεις
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum
Asarum caudatum