Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau

 
Bignoniaceae 867 712 Παρατηρήσεις
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans

Catalpa bignonioides Walter DD

Κατάλπη
Bignoniaceae 8.261 6.251 Παρατηρήσεις
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa