Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau

 
Bignoniaceae 1.116 914 Παρατηρήσεις
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans

Catalpa bignonioides Walter DD

Κατάλπη
Bignoniaceae 11.279 8.562 Παρατηρήσεις
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides