Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Eriogonum cernuum Nutt.

 
Polygonaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Eriogonum cernuum
Eriogonum cernuum
Eriogonum cernuum
Eriogonum cernuum

Eriogonum flavum Nutt.

 
Polygonaceae 9 9 Παρατηρήσεις
Eriogonum flavum
Eriogonum flavum
Eriogonum flavum
Eriogonum flavum

Eriogonum heracleoides Nutt.

 
Polygonaceae 78 59 Παρατηρήσεις
Eriogonum heracleoides
Eriogonum heracleoides
Eriogonum heracleoides
Eriogonum heracleoides

Eriogonum ovalifolium Nutt.

 
Polygonaceae 136 134 Παρατηρήσεις
Eriogonum ovalifolium
Eriogonum ovalifolium
Eriogonum ovalifolium
Eriogonum ovalifolium

Eriogonum pyrolifolium Hook.

 
Polygonaceae 46 45 Παρατηρήσεις
Eriogonum pyrolifolium
Eriogonum pyrolifolium
Eriogonum pyrolifolium
Eriogonum pyrolifolium

Eriogonum strictum Benth.

 
Polygonaceae 39 39 Παρατηρήσεις
Eriogonum strictum
Eriogonum strictum
Eriogonum strictum
Eriogonum strictum

Eriogonum umbellatum Torr.

 
Polygonaceae 385 368 Παρατηρήσεις
Eriogonum umbellatum
Eriogonum umbellatum
Eriogonum umbellatum
Eriogonum umbellatum

Fagopyrum esculentum Moench

 
Polygonaceae 4.376 3.526 Παρατηρήσεις
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum
Fagopyrum esculentum

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

 
Polygonaceae 112 87 Παρατηρήσεις
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum
Fagopyrum tataricum

Koenigia islandica L. LC

 
Polygonaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Koenigia islandica
Koenigia islandica
Koenigia islandica
Koenigia islandica

Oxyria digyna (L.) Hill

 
Polygonaceae 311 203 Παρατηρήσεις
Oxyria digyna
Oxyria digyna
Oxyria digyna
Oxyria digyna

Polygonum aviculare L.

Πολυκόμπι
Polygonaceae 4.061 3.123 Παρατηρήσεις
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare

Polygonum bellardii All.

 
Polygonaceae 19 9 Παρατηρήσεις
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii
Polygonum bellardii

Polygonum bistorta L.

 
Polygonaceae 13 12 Παρατηρήσεις
Polygonum bistorta
Polygonum bistorta
Polygonum bistorta
Polygonum bistorta

Polygonum cilinode Michx.

 
Polygonaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Polygonum cilinode
Polygonum cilinode
Polygonum cilinode

Polygonum convolvulus L.

 
Polygonaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus
Polygonum convolvulus

Polygonum douglasii Greene

 
Polygonaceae 5 4 Παρατηρήσεις
Polygonum douglasii
Polygonum douglasii
Polygonum douglasii
Polygonum douglasii

Polygonum lapathifolium L.

 
Polygonaceae 122 91 Παρατηρήσεις
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium

Polygonum minimum S. Watson

 
Polygonaceae 15 15 Παρατηρήσεις
Polygonum minimum
Polygonum minimum
Polygonum minimum
Polygonum minimum

Polygonum orientale L.

 
Polygonaceae 1 1 Παρατήρηση
Polygonum orientale

Polygonum pensylvanicum L.

 
Polygonaceae 16 15 Παρατηρήσεις
Polygonum pensylvanicum
Polygonum pensylvanicum
Polygonum pensylvanicum
Polygonum pensylvanicum

Polygonum persicaria L.

 
Polygonaceae 533 373 Παρατηρήσεις
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria
Polygonum persicaria

Polygonum punctatum Elliott LC

 
Polygonaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Polygonum punctatum
Polygonum punctatum
Polygonum punctatum
Polygonum punctatum

Polygonum raii Bab.

 
Polygonaceae 72 15 Παρατηρήσεις
Polygonum raii
Polygonum raii
Polygonum raii
Polygonum raii

Polygonum tenue Michx.

 
Polygonaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Polygonum tenue
Polygonum tenue
Polygonum tenue

Polygonum virginianum L.

 
Polygonaceae 90 62 Παρατηρήσεις
Polygonum virginianum
Polygonum virginianum
Polygonum virginianum
Polygonum virginianum

Polygonum viviparum L.

 
Polygonaceae 1 1 Παρατήρηση
Polygonum viviparum

Rheum rhabarbarum L.

Ρήον το βαρβαρικόν
Polygonaceae 450 379 Παρατηρήσεις
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum

Rumex acetosa L.

Λάπαθο
Polygonaceae 5.000 3.894 Παρατηρήσεις
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa
Rumex acetosa

Rumex acetosella L.

 
Polygonaceae 3.860 3.006 Παρατηρήσεις
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella
Rumex acetosella

Rumex alpinus L.

 
Polygonaceae 1.062 769 Παρατηρήσεις
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus
Rumex alpinus

Rumex altissimus Alph. Wood

 
Polygonaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Rumex altissimus
Rumex altissimus
Rumex altissimus
Rumex altissimus

Rumex aquaticus L.

 
Polygonaceae 189 110 Παρατηρήσεις
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus
Rumex aquaticus

Rumex confertus Willd.

 
Polygonaceae 33 18 Παρατηρήσεις
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus
Rumex confertus

Rumex conglomeratus Murray

 
Polygonaceae 1.235 840 Παρατηρήσεις
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus
Rumex conglomeratus

Rumex crispus L.

 
Polygonaceae 8.742 6.539 Παρατηρήσεις
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus
Rumex crispus

Rumex dentatus L.

 
Polygonaceae 11 11 Παρατηρήσεις
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus
Rumex dentatus

Rumex longifolius DC.

 
Polygonaceae 454 328 Παρατηρήσεις
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius
Rumex longifolius

Rumex maritimus L.

 
Polygonaceae 70 51 Παρατηρήσεις
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Rumex maritimus

Rumex obtusifolius L.

Megalo lapatho
Polygonaceae 10.927 8.862 Παρατηρήσεις
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius

Rumex patientia L.

Ήμερο λάπαθο
Polygonaceae 1.549 1.224 Παρατηρήσεις
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia
Rumex patientia

Rumex paucifolius Nutt.

 
Polygonaceae 10 10 Παρατηρήσεις
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius
Rumex paucifolius

Rumex salicifolius Weinm.

 
Polygonaceae 27 24 Παρατηρήσεις
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius
Rumex salicifolius

Rumex sanguineus L.

 
Polygonaceae 975 788 Παρατηρήσεις
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus
Rumex sanguineus

Rumex venosus Pursh

 
Polygonaceae 6 6 Παρατηρήσεις
Rumex venosus
Rumex venosus
Rumex venosus
Rumex venosus

Rumex verticillatus L.

 
Polygonaceae 12 12 Παρατηρήσεις
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus
Rumex verticillatus