Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Aethusa cynapium L.

Αίθουσα η κυνάπιος
Apiaceae 1.221 834 Παρατηρήσεις
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium