Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 822 532 Παρατηρήσεις
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium