Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Alcea rosea L.

Dentromolocha
Malvaceae 9.602 7.984 Παρατηρήσεις
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea
Alcea rosea