Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Alchemilla alpina L.

 
Rosaceae 866 655 Παρατηρήσεις
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina

Alchemilla filicaulis Buser

 
Rosaceae 42 38 Παρατηρήσεις
Alchemilla filicaulis
Alchemilla filicaulis
Alchemilla filicaulis
Alchemilla filicaulis

Alchemilla monticola Opiz

 
Rosaceae 260 212 Παρατηρήσεις
Alchemilla monticola
Alchemilla monticola
Alchemilla monticola
Alchemilla monticola

Alchemilla subcrenata Buser

 
Rosaceae 31 16 Παρατηρήσεις
Alchemilla subcrenata
Alchemilla subcrenata
Alchemilla subcrenata
Alchemilla subcrenata