Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Alisma gramineum Lej. DD

 
Alismataceae 17 13 Παρατηρήσεις
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum
Alisma gramineum

Alisma subcordatum Raf. LC

 
Alismataceae 22 22 Παρατηρήσεις
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum
Alisma subcordatum

Alisma triviale Pursh LC

 
Alismataceae 28 27 Παρατηρήσεις
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale
Alisma triviale