Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau

 
Bignoniaceae 877 723 Παρατηρήσεις
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans
Campsis radicans