Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Catalpa bignonioides Walter DD

Κατάλπη
Bignoniaceae 7.815 5.943 Παρατηρήσεις
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa bignonioides
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa
Catalpa speciosa