Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Celastrus orbiculatus Thunb.

 
Celastraceae 202 145 Παρατηρήσεις
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus
Celastrus orbiculatus

Celastrus scandens L.

 
Celastraceae 390 326 Παρατηρήσεις
Celastrus scandens
Celastrus scandens
Celastrus scandens
Celastrus scandens