Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Paxistima myrsinites (Pursh) Raf.

 
Celastraceae 25 22 Παρατηρήσεις
Paxistima myrsinites
Paxistima myrsinites
Paxistima myrsinites
Paxistima myrsinites