Καναδάς Φυτά του Καναδά Εξερεύνηση

Rheum rhabarbarum L.

Ρήον το βαρβαρικόν
Polygonaceae 429 368 Παρατηρήσεις
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum
Rheum rhabarbarum