Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Carpotroche platyptera Pittier LC

 
Achariaceae 22 9 Παρατηρήσεις
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera
Carpotroche platyptera