Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Bomarea costaricensis Kraenzl.

 
Alstroemeriaceae 13 6 Παρατηρήσεις
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea costaricensis
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis
Bomarea edulis

Bomarea obovata Herb.

 
Alstroemeriaceae 36 9 Παρατηρήσεις
Bomarea obovata
Bomarea obovata
Bomarea obovata
Bomarea obovata