Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aralia humilis Cav. LC

 
Araliaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis

Hydrocotyle bonariensis Lam. LC

 
Araliaceae 45 28 Παρατηρήσεις
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis
Hydrocotyle bonariensis

Hydrocotyle ranunculoides L. f. LC

 
Araliaceae 64 63 Παρατηρήσεις
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle ranunculoides

Hydrocotyle umbellata L. LC

 
Araliaceae 39 28 Παρατηρήσεις
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata
Hydrocotyle umbellata

Hydrocotyle verticillata Thunb.

 
Araliaceae 252 222 Παρατηρήσεις
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata
Hydrocotyle verticillata

Oreopanax vestitus A.C. Sm. LC

 
Araliaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus
Oreopanax vestitus

Schefflera brenesii A.C. Sm. VU

 
Araliaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii
Schefflera brenesii

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire LC

 
Araliaceae 36 5 Παρατηρήσεις
Schefflera morototoni
Schefflera morototoni
Schefflera morototoni
Schefflera morototoni