Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aristolochia arborea Linden

 
Aristolochiaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea

Aristolochia elegans Mast.

 
Aristolochiaceae 157 126 Παρατηρήσεις
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 140 97 Παρατηρήσεις
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 16 16 Παρατηρήσεις
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia trilobata L.

 
Aristolochiaceae 9 8 Παρατηρήσεις
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata