Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Agave americana L. LC

Αθάνατος
Asparagaceae 5.422 4.862 Παρατηρήσεις
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave angustifolia Haw. LC

 
Asparagaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Agave angustifolia
Agave angustifolia
Agave angustifolia
Agave angustifolia

Agave fourcroydes Lem.

 
Asparagaceae 27 11 Παρατηρήσεις
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes

Agave seemanniana Jacobi LC

 
Asparagaceae 1 1 Παρατήρηση
Agave seemanniana

Beaucarnea goldmanii Rose VU

 
Asparagaceae 1 1 Παρατήρηση
Beaucarnea goldmanii

Beaucarnea guatemalensis Rose

 
Asparagaceae 15 14 Παρατηρήσεις
Beaucarnea guatemalensis
Beaucarnea guatemalensis
Beaucarnea guatemalensis
Beaucarnea guatemalensis

Beaucarnea pliabilis (Baker) Rose VU

 
Asparagaceae 5 3 Παρατηρήσεις
Beaucarnea pliabilis
Beaucarnea pliabilis
Beaucarnea pliabilis
Beaucarnea pliabilis

Furcraea cabuya Trel.

 
Asparagaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Furcraea cabuya
Furcraea cabuya
Furcraea cabuya
Furcraea cabuya

Milla biflora Cav.

 
Asparagaceae 32 32 Παρατηρήσεις
Milla biflora
Milla biflora
Milla biflora
Milla biflora

Yucca aloifolia L. DD

Γιούκα
Asparagaceae 1.856 1.537 Παρατηρήσεις
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia

Yucca guatemalensis Baker DD

 
Asparagaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Yucca guatemalensis
Yucca guatemalensis
Yucca guatemalensis
Yucca guatemalensis