Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum

Bignonia aequinoctialis L.

 
Bignoniaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Bignonia aequinoctialis
Bignonia aequinoctialis
Bignonia aequinoctialis
Bignonia aequinoctialis

Bignonia binata Thunb.

 
Bignoniaceae 2 1 Παρατήρηση
Bignonia binata
Bignonia binata
Bignonia diversifolia
Bignonia diversifolia
Bignonia diversifolia
Bignonia diversifolia

Crescentia alata Kunth LC

 
Bignoniaceae 53 22 Παρατηρήσεις
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

 
Bignoniaceae 1.130 687 Παρατηρήσεις
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

 
Bignoniaceae 264 177 Παρατηρήσεις
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus
Handroanthus ochraceus

Jacaranda caucana Pittier LC

 
Bignoniaceae 26 17 Παρατηρήσεις
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana
Jacaranda caucana

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith

 
Bignoniaceae 33 8 Παρατηρήσεις
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera
Lundia corymbifera

Lundia puberula Pittier

 
Bignoniaceae 27 5 Παρατηρήσεις
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula

Parmentiera cereifera Seem. LC

 
Bignoniaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera

Parmentiera valerii Standl. EN

 
Bignoniaceae 45 7 Παρατηρήσεις
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii
Parmentiera valerii

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. LC

 
Bignoniaceae 168 105 Παρατηρήσεις
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

 
Bignoniaceae 4.095 3.120 Παρατηρήσεις
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans