Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Bursera simaruba (L.) Sarg. LC

 
Burseraceae 412 230 Παρατηρήσεις
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum

Protium glabrum (Rose) Engl.

 
Burseraceae 17 4 Παρατηρήσεις
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum

Protium pittieri (Rose) Engl.

 
Burseraceae 32 11 Παρατηρήσεις
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri

Protium ravenii D.M. Porter LC

 
Burseraceae 33 6 Παρατηρήσεις
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze

 
Burseraceae 158 21 Παρατηρήσεις
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia