Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

Παπάγια
Caricaceae 3.331 2.712 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya