Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

Παπάγια
Caricaceae 2.447 1.981 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) Woodson LC

 
Caricaceae 53 9 Παρατηρήσεις
Jacaratia dolichaula
Jacaratia dolichaula
Jacaratia dolichaula
Jacaratia dolichaula