Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Acalypha arvensis Poepp.

 
Euphorbiaceae 42 10 Παρατηρήσεις
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis

Acalypha diversifolia Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 44 9 Παρατηρήσεις
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia
Acalypha diversifolia

Acalypha macrostachya Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 106 44 Παρατηρήσεις
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha macrostachya
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana
Acalypha mortoniana

Acalypha polystachya Jacq.

 
Euphorbiaceae 21 9 Παρατηρήσεις
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya
Acalypha polystachya

Acalypha radinostachya Donn. Sm.

 
Euphorbiaceae 18 3 Παρατηρήσεις
Acalypha radinostachya
Acalypha radinostachya
Acalypha radinostachya
Acalypha radinostachya

Acalypha villosa Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa
Acalypha villosa

Alchornea glandulosa Poepp. LC

 
Euphorbiaceae 24 11 Παρατηρήσεις
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa

Alchornea latifolia Sw. LC

 
Euphorbiaceae 50 10 Παρατηρήσεις
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia

Astraea lobata (L.) Klotzsch

 
Euphorbiaceae 38 17 Παρατηρήσεις
Astraea lobata
Astraea lobata
Astraea lobata
Astraea lobata
Caperonia palustris
Caperonia palustris
Caperonia palustris
Caperonia palustris
Caryodendron angustifolium
Caryodendron angustifolium
Caryodendron angustifolium
Caryodendron angustifolium

Cnidoscolus urens (L.) Arthur LC

 
Euphorbiaceae 221 146 Παρατηρήσεις
Cnidoscolus urens
Cnidoscolus urens
Cnidoscolus urens
Cnidoscolus urens

Croton argenteus L.

 
Euphorbiaceae 26 3 Παρατηρήσεις
Croton argenteus
Croton argenteus
Croton argenteus
Croton argenteus

Croton brevipes Pax LC

 
Euphorbiaceae 14 2 Παρατηρήσεις
Croton brevipes
Croton brevipes
Croton brevipes
Croton brevipes

Croton ciliatoglandulifer Ortega

 
Euphorbiaceae 21 20 Παρατηρήσεις
Croton ciliatoglandulifer
Croton ciliatoglandulifer
Croton ciliatoglandulifer
Croton ciliatoglandulifer

Croton cortesianus Kunth LC

 
Euphorbiaceae 3 3 Παρατηρήσεις
Croton cortesianus
Croton cortesianus
Croton cortesianus
Croton draco
Croton draco
Croton draco
Croton draco

Croton glandulosus L.

 
Euphorbiaceae 56 43 Παρατηρήσεις
Croton glandulosus
Croton glandulosus
Croton glandulosus
Croton glandulosus

Croton guatemalensis Lotsy LC

 
Euphorbiaceae 11 3 Παρατηρήσεις
Croton guatemalensis
Croton guatemalensis
Croton guatemalensis
Croton guatemalensis

Croton hirtus L'Hér.

 
Euphorbiaceae 60 24 Παρατηρήσεις
Croton hirtus
Croton hirtus
Croton hirtus
Croton hirtus

Croton jutiapensis Croizat

 
Euphorbiaceae 32 3 Παρατηρήσεις
Croton jutiapensis
Croton jutiapensis
Croton jutiapensis
Croton jutiapensis

Croton matourensis Aubl. LC

 
Euphorbiaceae 12 9 Παρατηρήσεις
Croton matourensis
Croton matourensis
Croton matourensis
Croton matourensis

Croton morifolius Willd.

 
Euphorbiaceae 2 1 Παρατήρηση
Croton morifolius
Croton morifolius

Croton niveus Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 22 4 Παρατηρήσεις
Croton niveus
Croton niveus
Croton niveus
Croton niveus

Croton punctatus Jacq. LC

 
Euphorbiaceae 15 13 Παρατηρήσεις
Croton punctatus
Croton punctatus
Croton punctatus
Croton punctatus

Croton schiedeanus Schltdl. LC

 
Euphorbiaceae 55 15 Παρατηρήσεις
Croton schiedeanus
Croton schiedeanus
Croton schiedeanus
Croton schiedeanus

Croton smithianus Croizat LC

 
Euphorbiaceae 17 5 Παρατηρήσεις
Croton smithianus
Croton smithianus
Croton smithianus
Croton smithianus
Croton tenuicaudatus
Croton tenuicaudatus
Croton tenuicaudatus
Croton tenuicaudatus

Croton trinitatis Millsp.

 
Euphorbiaceae 41 7 Παρατηρήσεις
Croton trinitatis
Croton trinitatis
Croton trinitatis
Croton trinitatis

Croton yucatanensis Lundell NT

 
Euphorbiaceae 13 2 Παρατηρήσεις
Croton yucatanensis
Croton yucatanensis
Croton yucatanensis
Croton yucatanensis

Dalechampia dioscoreifolia Poepp.

 
Euphorbiaceae 20 7 Παρατηρήσεις
Dalechampia dioscoreifolia
Dalechampia dioscoreifolia
Dalechampia dioscoreifolia
Dalechampia dioscoreifolia

Dalechampia osana Armbr.

 
Euphorbiaceae 3 1 Παρατήρηση
Dalechampia osana
Dalechampia osana
Dalechampia osana

Dalechampia scandens L. LC

 
Euphorbiaceae 46 13 Παρατηρήσεις
Dalechampia scandens
Dalechampia scandens
Dalechampia scandens
Dalechampia scandens
Dalechampia tiliifolia

Dalechampia websteri Armbr.

 
Euphorbiaceae 41 3 Παρατηρήσεις
Dalechampia websteri
Dalechampia websteri
Dalechampia websteri
Dalechampia websteri

Euphorbia ariensis Kunth

 
Euphorbiaceae 2 1 Παρατήρηση
Euphorbia ariensis
Euphorbia ariensis
Loading...