Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Marcgravia mexicana Gilg

 
Marcgraviaceae 49 7 Παρατηρήσεις
Marcgravia mexicana
Marcgravia mexicana
Marcgravia mexicana
Marcgravia mexicana

Marcgravia nepenthoides Seem.

 
Marcgraviaceae 37 2 Παρατηρήσεις
Marcgravia nepenthoides
Marcgravia nepenthoides
Marcgravia nepenthoides
Marcgravia nepenthoides

Marcgravia pittieri Gilg

 
Marcgraviaceae 12 2 Παρατηρήσεις
Marcgravia pittieri
Marcgravia pittieri
Marcgravia pittieri
Marcgravia pittieri

Marcgravia roonii S. Dressler

 
Marcgraviaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Marcgravia roonii
Marcgravia roonii
Marcgravia roonii
Marcgravia roonii

Norantea guianensis Aubl.

 
Marcgraviaceae 35 16 Παρατηρήσεις
Norantea guianensis
Norantea guianensis
Norantea guianensis
Norantea guianensis

Souroubea gilgii V.A. Richt.

 
Marcgraviaceae 26 5 Παρατηρήσεις
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii

Souroubea sympetala Gilg

 
Marcgraviaceae 22 4 Παρατηρήσεις
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala