Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Aciotis indecora (Bonpl.) Triana

 
Melanthiaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora
Aciotis indecora

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melanthiaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Adelobotrys adscendens
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum
Arthrostemma ciliatum

Bellucia grossularioides (L.) Triana LC

 
Melanthiaceae 60 17 Παρατηρήσεις
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides
Bellucia grossularioides

Bellucia pentamera Naudin LC

 
Melanthiaceae 13 6 Παρατηρήσεις
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera
Bellucia pentamera

Blakea gracilis Hemsl.

 
Melanthiaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Blakea gracilis
Blakea gracilis

Blakea litoralis L.O. Williams

 
Melanthiaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis
Blakea litoralis

Blakea scarlatina Almeda

 
Melanthiaceae 17 3 Παρατηρήσεις
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina
Blakea scarlatina

Blakea wilsoniorum Almeda

 
Melanthiaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum
Blakea wilsoniorum

Centradenia floribunda Planch.

 
Melanthiaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda
Centradenia floribunda

Clidemia crenulata Gleason

 
Melanthiaceae 53 7 Παρατηρήσεις
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata
Clidemia crenulata

Clidemia davidsei Almeda

 
Melanthiaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei
Clidemia davidsei

Clidemia dentata D. Don LC

 
Melanthiaceae 21 4 Παρατηρήσεις
Clidemia dentata
Clidemia dentata
Clidemia dentata
Clidemia dentata

Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. LC

 
Melanthiaceae 25 2 Παρατηρήσεις
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica
Clidemia epiphytica

Clidemia fraterna Gleason

 
Melanthiaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna
Clidemia fraterna

Clidemia hammelii Almeda

 
Melanthiaceae 47 6 Παρατηρήσεις
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii
Clidemia hammelii

Clidemia japurensis DC.

 
Melanthiaceae 26 3 Παρατηρήσεις
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis
Clidemia japurensis

Clidemia monantha L.O. Williams

 
Melanthiaceae 29 4 Παρατηρήσεις
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia monantha
Clidemia mortoniana
Clidemia mortoniana
Clidemia mortoniana
Clidemia mortoniana

Clidemia ombrophila Gleason

 
Melanthiaceae 50 9 Παρατηρήσεις
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila
Clidemia ombrophila

Clidemia sericea D. Don

 
Melanthiaceae 51 9 Παρατηρήσεις
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea
Clidemia sericea

Clidemia setosa (Triana) Gleason

 
Melanthiaceae 24 5 Παρατηρήσεις
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa
Clidemia setosa

Clidemia taurina Gleason

 
Melanthiaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina
Clidemia taurina

Conostegia bernoulliana Cogn.

 
Melanthiaceae 13 4 Παρατηρήσεις
Conostegia bernoulliana
Conostegia bernoulliana
Conostegia bernoulliana
Conostegia bernoulliana

Conostegia bigibbosa Cogn.

 
Melanthiaceae 14 3 Παρατηρήσεις
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa
Conostegia bigibbosa

Conostegia bracteata Triana LC

 
Melanthiaceae 55 10 Παρατηρήσεις
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata
Conostegia bracteata

Conostegia chiriquensis Gleason

 
Melanthiaceae 10 3 Παρατηρήσεις
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis
Conostegia chiriquensis

Conostegia lasiopoda Benth. LC

 
Melanthiaceae 40 5 Παρατηρήσεις
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda
Conostegia lasiopoda

Conostegia micrantha Standl. LC

 
Melanthiaceae 52 5 Παρατηρήσεις
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia micrantha
Conostegia montana
Conostegia montana
Conostegia montana
Conostegia montana

Conostegia rufescens Naudin LC

 
Melanthiaceae 19 2 Παρατηρήσεις
Conostegia rufescens
Conostegia rufescens
Conostegia rufescens
Conostegia rufescens

Conostegia setifera Standl.

 
Melanthiaceae 11 2 Παρατηρήσεις
Conostegia setifera
Conostegia setifera
Conostegia setifera
Conostegia setifera

Conostegia setosa Triana

 
Melanthiaceae 24 4 Παρατηρήσεις
Conostegia setosa
Conostegia setosa
Conostegia setosa
Conostegia setosa
Conostegia subcrustulata
Conostegia subcrustulata
Conostegia subcrustulata
Conostegia subcrustulata
Conostegia tenuifolia
Conostegia tenuifolia
Conostegia tenuifolia
Conostegia tenuifolia
Loading...