Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Coccoloba acapulcensis Standl. LC

 
Polygonaceae 27 5 Παρατηρήσεις
Coccoloba acapulcensis
Coccoloba acapulcensis
Coccoloba acapulcensis
Coccoloba acapulcensis

Coccoloba caracasana Meisn.

 
Polygonaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Coccoloba caracasana
Coccoloba caracasana
Coccoloba caracasana
Coccoloba caracasana

Coccoloba diversifolia Jacq. LC

 
Polygonaceae 8 8 Παρατηρήσεις
Coccoloba diversifolia
Coccoloba diversifolia
Coccoloba diversifolia
Coccoloba diversifolia

Coccoloba tuerckheimii Donn. Sm. LC

 
Polygonaceae 32 5 Παρατηρήσεις
Coccoloba tuerckheimii
Coccoloba tuerckheimii
Coccoloba tuerckheimii
Coccoloba tuerckheimii

Coccoloba uvifera (L.) L. LC

 
Polygonaceae 1.033 703 Παρατηρήσεις
Coccoloba uvifera
Coccoloba uvifera
Coccoloba uvifera
Coccoloba uvifera

Coccoloba venosa L.

 
Polygonaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Coccoloba venosa
Coccoloba venosa
Coccoloba venosa
Coccoloba venosa
Persicaria punctata
Persicaria punctata
Persicaria punctata
Persicaria punctata

Triplaris americana L. LC

 
Polygonaceae 21 9 Παρατηρήσεις
Triplaris americana
Triplaris americana
Triplaris americana
Triplaris americana