Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 85 65 Παρατηρήσεις
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adiantum capillus-veneris L. LC

Αδίαντο
Pteridaceae 1.958 1.718 Παρατηρήσεις
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 30 15 Παρατηρήσεις
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 11 5 Παρατηρήσεις
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 16 2 Παρατηρήσεις
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum raddianum C. Presl

 
Pteridaceae 140 73 Παρατηρήσεις
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Anogramma leptophylla (L.) Link

 
Pteridaceae 165 77 Παρατηρήσεις
Anogramma leptophylla
Anogramma leptophylla
Anogramma leptophylla
Anogramma leptophylla

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 18 14 Παρατηρήσεις
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Cheilanthes eatonii Baker

 
Pteridaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Cheilanthes eatonii
Cheilanthes eatonii

Pellaea atropurpurea (L.) Link

 
Pteridaceae 40 40 Παρατηρήσεις
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea

Pellaea ovata (Desv.) Weath.

 
Pteridaceae 22 22 Παρατηρήσεις
Pellaea ovata
Pellaea ovata
Pellaea ovata
Pellaea ovata

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

 
Pteridaceae 23 17 Παρατηρήσεις
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 88 58 Παρατηρήσεις
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 21 6 Παρατηρήσεις
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 27 16 Παρατηρήσεις
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris propinqua J. Agardh

 
Pteridaceae 9 2 Παρατηρήσεις
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 6 3 Παρατηρήσεις
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 13 7 Παρατηρήσεις
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata