Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Acisanthera quadrata Pers.

 
Melanthiaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata
Acisanthera quadrata