Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 126 96 Παρατηρήσεις
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum