Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 85 65 Παρατηρήσεις
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum