Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 8 4 Παρατηρήσεις
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata