Κεντρική Αμερική Κεντρική Αμερική Εξερεύνηση

Adiantum capillus-veneris L. LC

Αδίαντο
Pteridaceae 2.677 2.309 Παρατηρήσεις
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 65 36 Παρατηρήσεις
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 22 9 Παρατηρήσεις
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 18 4 Παρατηρήσεις
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum poiretii Wikstr.

 
Pteridaceae 8 3 Παρατηρήσεις
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii

Adiantum polyphyllum Willd.

 
Pteridaceae 17 6 Παρατηρήσεις
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 18 6 Παρατηρήσεις
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C. Presl

 
Pteridaceae 234 149 Παρατηρήσεις
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum seemannii Hook.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 13 4 Παρατηρήσεις
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 34 15 Παρατηρήσεις
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Adiantum villosum L.

 
Pteridaceae 4 1 Παρατήρηση
Adiantum villosum
Adiantum villosum
Adiantum villosum
Adiantum villosum